(Chinhphu.vn) - Thực tế việc chuyển đổi mã quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) thuộc nhóm đối tượng là người có công và người dân tộc thiểu số sinh sống ở các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn đang gặp một số vướng mắc về cơ chế.

Hiện các địa phương đang thực hiện việc đổi mã thẻ quyền lợi cho người tham gia BHYT để phù hợp với thực tế triển khai Luật BHYT mới.

Trong quá trình này, Cổng TTĐT Chính phủ đã nhận được phản ánh của một số công dân về những vướng mắc trong việc chuyển đổi mã quyền lợi cho người có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng là người có công và người dân tộc thiểu số sinh sống ở các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn. Cùng với đó, do có quá đông đối tượng thuộc diện được chuyển đổi mã quyền lợi nên đã dẫn đến tình trạng quá tải tại BHXH các tỉnh, thành phố làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người có thẻ BHYT.

Người có thẻ BHYT sẽ được tăng thêm quyền lợi thông qua việc đổi mã quyền lợi trên thẻ

Để tháo gỡ những vướng mắc này, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 13 và khoản 2, Điều 22 Luật BHYT, BHXH Việt Nam đã có hướng dẫn cụ thể đối với các nhóm đối tượng trên.

Người tham gia BHYT đã có mã đối tượng và mã quyền lợi phù hợp thì không phải đổi thẻ BHYT.

Theo đó, người có công với cách mạng quy định tại khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tham gia BHYT ở các nhóm đối tượng khác và đang được hưởng quyền lợi BHYT theo 1 trong các mức hưởng có mã số: 3, 4, 5, 6, 7 được chuyển mã quyền lợi lên mức hưởng BHYT có mã số 2.

Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, tham gia BHYT ở các nhóm đối tượng khác và đang được hưởng quyền lợi BHYT theo các mức hưởng có mã số 5, 6, 7 được chuyển mã quyền lợi lên mức hưởng BHYT có mã số 4.

Hồ sơ chuyển đổi mã quyền lợi BHYT

Đối với người có công với cách mạng, hồ sơ chuyển đổi mã quyền lợi BHYT gồm thẻ BHYT mang mã quyền lợi (3, 4, 5, 6, 7) và bản sao công chứng của 1 trong các giấy tờ sau: Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến thắng hoặc Chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan Thi đua-Khen thưởng cấp huyện, Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh.

Để đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT cho người có công đang nghỉ hưu do ngân sách nhà nước đảm bảo, cơ quan BHXH sẽ khai thác dữ liệu đang quản lý để in và chuyển đổi thẻ theo mã quyền lợi mới cho đối tượng, sau đó thực hiện rà soát, đổi thẻ theo đúng quy định.

Đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, trong hồ sơ phải có thẻ BHYT mang mã quyền lợi (5, 6, 7) và bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú.

Trường hợp người có thẻ BHYT không thực hiện được việc công chứng, cơ quan BHXH có trách nhiệm đối chiếu với bản chính và xác nhận trực tiếp lên bản sao các loại giấy tờ trên.

Không thu lệ phí đổi thẻ

BHXH Việt Nam cho biết, các cơ quan BHXH sẽ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và thực hiện việc cấp, đổi lại thẻ BHYT theo mã quyền lợi mới cho người tham gia BHYT theo đúng quy định tại Điều 19 Luật BHYT. Không thu lệ phí đổi thẻ đối với các trường hợp này.

Trường hợp người bệnh có nhu cầu đi khám chữa bệnh trong thời gian chưa kịp chuyển đổi thẻ theo mã quyền lợi mới do quá tải, người bệnh vẫn được đảm bảo quyền lợi theo mức hưởng mới. Khi đó, ngoài các thủ tục theo quy định, người bệnh xuất trình thêm một trong các loại giấy tờ xác nhận là người có công hoặc dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Mã quyền lợi của người tham gia BHYT được ký hiệu bằng số, từ 1 đến 7 theo thứ tự quyền lợi giảm dần

Người có mã quyền lợi 1 được hưởng 100% chi phí KCB, kể cả dịch vụ kỹ thuật cao và chi phí vận chuyển. Quyền lợi sẽ giảm dần ở các mã tiếp theo. Mã quyền lợi 2 dịch vụ kỹ thuật cao chỉ hưởng tối đa tới 40 tháng lương tối thiểu; mã quyền lợi 3 không được chi phí vận chuyển; mã 4 hưởng 95% chi phí KCB và được chi phí vận chuyển; mã 5 không được hưởng chi phí vận chuyển; mã 6 hưởng 80% chi phí KCB và được chi phí vận chuyển; mã 7 không được hưởng chi phí vận chuyển.

Ban Bạn đọc

Các tin liên quan:

Thủ tục khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT

Chính sách BHYT cho thương binh, người hưởng lương hưu hoặc bị tai nạn lao động

Hướng dẫn mới về thực hiện bảo hiểm y tế

Quy định mới về mức đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế