(Chinhphu.vn) - Ông Võ Chí Cường (Bình Định) thắc mắc: Gói thầu dịch vụ tư vấn có 3 nhà thầu nộp hồ sơ, khi mở thầu, 1 nhà thầu không có đơn dự thầu trong đề xuất kỹ thuật, vậy nhà thầu này có bị loại không hay được phép bổ sung tài liệu? Nếu bị loại thì chỉ còn 2 nhà thầu, trường hợp này được phép đánh giá tiếp hay phải đấu thầu lại?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định, đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, việc kiểm tra và đánh giá về tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 28 của Nghị định này, trừ nội dung kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu. Nhà thầu có hồ sơ đề xuất về kỹ thuật hợp lệ sẽ được đánh giá chi tiết về kỹ thuật.

Đối với trường hợp ông Cường hỏi, tất cả hồ sơ dự thầu của nhà thầu nộp trước thời điểm đóng thầu đều được đánh giá. Việc kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất kỹ thuật thực hiện theo quy định nêu trên. Nhà thầu có hồ sơ dự thầu hợp lệ được đánh giá tiếp ở các bước tiếp theo.

Chinhphu.vn


Từ khóa: Gói thầu , dịch vụ tư vấn , hồ sơ đề xuất , hồ sơ dự thầu