(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Nguyễn Doãn Quỳnh (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), năm 1997, gia đình ông Nguyễn Sỹ Kiều được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 1.600m2 đất tại thôn Bình Phong, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang. Năm 2013, gia đình ông Kiều cấp đổi Giấy chứng nhận, tổng diện tích tăng lên 3.835,5m2.

Diện tích được cấp Giấy chứng nhận cho gia đình ông Kiều đã bao gồm cả diện tích đường dân sinh của 8 hộ dân và hành lang bảo vệ nguồn nước suối Khe Trảy.

Từ năm 2015 đến nay, các cấp chính quyền đã nhiều lần vận động, cưỡng chế giải phóng mặt bằng để làm đường dân sinh cho 8 hộ dân nhưng đều bị gia đình ông Kiều chống đối.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Nguyễn Doãn Quỳnh, đại diện 8 hộ dân bị mất đường đi đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, có biện pháp giải quyết.

Tiếp nhận phản ánh của ông Nguyễn Doãn Quỳnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh chuyển đơn và giao UBND huyện Vũ Quang rà soát quá trình giải quyết, giải thích, trả lời công dân rõ; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/8/2019.

Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này khi nhận được kết quả giải quyết của cơ quan chức năng.

Chinhphu.vn