(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Như Hồng (tỉnh Phú Yên) hỏi: Hợp đồng lao động hết hạn trước thời hạn của giấy phép lao động thì người lao động nước ngoài có được dùng giấy phép lao động này để xin việc khác không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 174 Bộ luật Lao động, trường hợp hợp đồng lao động hết hạn thì giấy phép lao động sẽ hết hiệu lực. Người sử dụng lao động phải thu hồi giấy phép của người lao động, nộp lại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Do vậy, không được sử dụng giấy phép lao động này để xin việc ở doanh nghiệp khác.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Giấy phép lao động , lao động nước ngoài , hợp đồng lao động