(Chinhphu.vn)Ông Nguyễn  Đăng Sơn (namson.tb87@....) đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Bình, hiện  sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh. Do chứng minh nhân dân bị mờ hết số nên ông Sơn muốn đổi lại. Ông Sơn hỏi, ông có thể đổi chứng minh nhân dân mà không cần về tỉnh Thái Bình không?

Về vấn đề này, ông Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư – Bộ Công an trả lời như sau: 

Điểm a, Điều 5 Thông tư số 04/1999/TT-BCA (C13) ngày 29/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3/2/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân quy định: “Công dân thuộc diện cấp chứng minh nhân dân hiện đăng ký hộ khẩu thường trú thuộc địa phương nào do Công an cấp huyện nơi đó làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân”.

Như vậy, đối với trường hợp ông Sơn có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Bình, có CMND bị mờ số và muốn đổi CMND, đề nghị ông đến cơ quan Công an cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn và làm thủ tục cấp đổi CMND theo đúng quy định.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân