(Chinhphu.vn) - Cơ quan của ông Trương Công Tâm (Gia Lai) đang xét thầu gói thầu mua sắm hàng hóa. Có 3 nhà thầu đáp ứng yêu cầu khác của hồ sơ mời thầu, trong đó 1 hộ kinh doanh cá thể đã được Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bỏ giá thầu thấp nhất.

Ông Tâm hỏi, trong trường hợp này, hộ kinh doanh cá thể có được tham gia đấu thầu và trúng thầu gói thầu trên không?

Về vấn đề ông Trương Công Tâm hỏi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 5 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, nhà thầu trong nước là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp.

- Hạch toán tài chính độc lập.

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

- Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này.

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

- Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn.

Trường hợp hộ kinh doanh cá thể (được gọi là hộ kinh doanh) tham dự thầu mà hộ kinh doanh có đăng ký thành lập và hoạt động hợp pháp thì được coi là có đủ tư cách hợp lệ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đấu thầu , nhà thầu , hộ kinh doanh