(Chinhphu.vn) – Năm 1979, gia đình ông Hoàng Văn Điềm (tỉnh Lạng Sơn) khai hoang mảnh đất là đình làng cũ, liền kề thửa ruộng của gia đình ông và sử dụng ổn định từ đó đến nay.

Năm 2016, ông Điềm được UBND xã Mông Ân, huyện Bình Gia mời đến làm việc và thông báo, thửa đất gia đình ông khai hoang thuộc quy hoạch từ năm 1966.

Tháng 10/2016, UBND xã lấy ý kiến nhân dân 7 thôn về việc giao đất để xây dựng bia tưởng niệm liệt sĩ và nhận được sự thống nhất của người dân. Sau đó, UBND xã đã có văn bản đề nghị ông Điềm giao lại mảnh đất nêu trên.

Ông Điềm hỏi, UBND xã Mông Ân thu hồi đất của gia đình ông như vậy có đúng quy định không? Gia đình ông có được bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất không?

Về vấn đề này, UBND tỉnh Lạng Sơn trả lời như sau:

Thửa đất hộ ông Hoàng Văn Điềm phản ánh có địa danh tại Nà Phja, thôn Cốc Mặn, xã Mông Ân, thuộc thửa đất số 218, tờ bản đồ số 34, bản đồ địa chính xã Mông Ân, huyện Bình Gia, diện tích 349,1m2; mục đích sử dụng đất là đất bằng chưa sử dụng do UBND xã quản lý. Diện tích khu đất trên trước đây là đình làng cũ, sau đó đình làng được di dời đến địa điểm khác.

Hộ ông Điềm đã sử dụng diện tích đất trên vào mục đích sản xuất nông nghiệp từ khoảng năm 1986- 1987 đến nay; ông Điềm chưa đăng ký đất đai, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013.

Theo báo cáo của UBND huyện Bình Gia, hiện trạng khu đất hộ ông Điềm đang sử dụng trồng cây hàng năm, trong quá trình sử dụng không có sự tranh chấp quyền sử dụng đất.

Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Bình Gia và Quyết định số 2642/QĐ- UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Bình Gia, thì thửa số 218 hộ ông Điềm đang sử dụng không quy hoạch xây dựng công trình văn hóa (nhà bia tưởng niệm) và không có trong kế hoạch thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh và thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo Điều 61 và Điều 62 Luật Đất đai năm 2013.

Căn cứ quy định tại Điều 66 Luật Đất đai 2013, thì UBND xã Mông Ân không có thẩm quyền thu hồi đất. Tuy nhiên qua kiểm tra cho thấy, nhân dân xã Mông Ân có đề nghị ông Điềm trả lại thửa đất Nà Phja, thôn Cốc Mặn cho UBND xã để sử dụng xây dựng bia tưởng niệm liệt sĩ.

Trên cơ sở đề nghị của nhân dân, UBND xã Mông Ân đã ban hành văn bản tổng hợp ý kiến của nhân dân trong xã, đề nghị hộ ông Hoàng Văn Điềm trả lại thửa đất Nà Phja cho UBND xã; UBND xã Mông Ân không thực hiện việc thu hồi khu đất Nà Phja đối với hộ ông Điềm.

Về việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, hộ ông Hoàng Văn Điềm có hộ khẩu thường trú tại thôn Nà Vường, xã Mông Ân, huyện Bình Gia (trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuộc vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn), đã sử dụng thửa đất số 218, diện tích 349,1m2 ổn định vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp, không có tranh chấp như nêu trên.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 101 Luật Đất đai năm 2013, hộ ông Điềm đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Do vậy, nếu Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, hộ ông Điềm được bồi thường theo Điều 75 Luật Đất đai 2013.

Chinhphu.vn