(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Thu Lan (tỉnh Lâm Đồng) liên hệ với cơ quan chức năng để được hướng dẫn thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề Dược nhưng được đề nghị bổ sung Giấy chứng nhận sức khỏe. Bà Lan cho rằng, tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 đã bãi bỏ giấy tờ này.

Bà Lan đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn cụ thể để người dân không phải tốn chi phí làm thủ tục hành chính.

Về vấn đề này, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng trả lời như sau:

Tại Khoản 3 Điều 24 Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 6/4/2016 quy định về hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Dược: "3. Giấy xác nhận đủ sức khỏe để hành nghề dược do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp".

Tại điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược: "c. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh".

Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ, bãi bỏ các quy định sau đây của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược: "1. Tại điểm c và điểm g khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP".

Tại khoản 2 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015: "2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn".

Thực hiện Quyết định số 7867/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế  về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế; Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Y tế triển khai thực hiện thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề Dược nhưng Chứng chỉ hành nghề Dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật Dược) theo hình thức xét hồ sơ, thì trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Dược có “c) Giấy Chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp”.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giấy xác nhận đủ sức khỏe , chứng chỉ hành nghề