(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thanh Mai (Hà Nội) hỏi: Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có yêu cầu tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các tài liệu, vậy các tệp tin này được lưu vào USB hoặc đĩa DVD có phải không? Công ty có phải chuẩn bị một bộ hồ sơ photo kèm theo không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng nộp đơn kèm theo các tệp tin chứa bản chụp màu từ bản chính các tài liệu theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 20 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Các tệp tin có thể chứa trong các thiết bị lưu trữ như đĩa CD, USB, không có quy định tổ chức phải nộp kèm bản photo các tài liệu này.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Năng lực xây dựng , chứng chỉ , hoạt động xây dựng