(Chinhphu.vn) – Nếu tại thời điểm đóng thầu, nhân sự do nhà thầu đề xuất đảm nhiệm vị trí cán bộ kỹ thuật có chứng chỉ hành nghề giám sát còn hiệu lực thì nhân sự này được đánh giá đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu đối với nội dung về chứng chỉ hành nghề giám sát.

Công ty CP Xây dựng Thương mại Dịch vụ TPP là đơn vị tư vấn đấu thầu gói thầu A (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ). Trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của nhà thầu A về nhân sự chủ chốt, cán bộ kỹ thuật phụ trách phần xây dựng có yêu cầu là phải có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng còn hiệu lực tối thiểu 1 năm kể từ thời điểm đóng thầu. Nhà thầu A có bố trí nhân sự B có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng còn hiệu lực nhưng hiệu lực chứng chỉ dưới 1 năm kể từ thời điểm đóng thầu.

Bên mời thầu đã làm rõ nhân sự B của nhà thầu A, nhưng nhà thầu A có văn bản trả lời là nhà thầu cam kết sẽ xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng công nghiệp mới cho nhân sự B khi chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng theo quy định hiện hành.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Xây dựng Thương mại Dịch vụ TPP hỏi, tổ chuyên gia đánh giá nhà thầu A đáp ứng về năng lực kinh nghiệm có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 2, Điều 12 và Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định trong hồ sơ mời thầu (HSMT) không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng; việc đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong HSMT, căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Đối với vấn đề nêu của Công ty CP Xây dựng Thương mại Dịch vụ TPP, việc lập HSMT, đánh giá HSDT phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Theo đó, việc HSMT yêu cầu cán bộ kỹ thuật phải có chứng chỉ hành nghề giám sát còn hiệu lực tối thiểu 1 năm có thể dẫn đến làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, vi phạm quy định tại Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP nêu trên.

Do đó, trong trường hợp này, nếu tại thời điểm đóng thầu, nhân sự do nhà thầu đề xuất đảm nhiệm vị trí cán bộ kỹ thuật có chứng chỉ hành nghề giám sát còn hiệu lực thì nhân sự này được đánh giá đáp ứng yêu cầu của HSMT đối với nội dung về chứng chỉ hành nghề giám sát.     

Chinhphu.vn

Từ khóa: đấu thầu , chứng chỉ hành nghề , hồ sơ mời thầu