(Chinhphu.vn) – Bà Huỳnh Thị Ngân (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Công ty tôi thường sử dụng lao động làm theo công trình thi công điện, chỉ ký hợp đồng thời vụ cho công nhân vì có khi mỗi công trình chỉ kéo dài 1 hoặc 2 tháng là kết thúc. Vậy, người lao động ký hợp đồng thời vụ có phải tham gia BHXH không?

BHXH Việt Nam trả lời bà Ngân như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2006 thì người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH. Do đó, trường hợp người lao động ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH.

Tuy nhiên theo quy định tại Khoản 3 Điều 186 Bộ luật Lao động năm 2012 đối với trường hợp người lao động không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN thì người lao động không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN và người sử dụng lao động phải trả thêm vào tiền lương, tiền công cho người lao động với số tiền tương ứng phần trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BHTN của người sử dụng lao động.

Chinhphu.vn