(Chinhphu.vn)Bà Phạm Thu Thủy (tỉnh Khánh Hòa) bị ốm, đi khám bệnh được bác sỹ cho nghỉ 2 ngày hưởng chế độ BHXH, nhưng khi bà Thủy nộp giấy nghỉ chế độ ốm đau cho công ty thì được kế toán Công ty trả lời khi nào BHXH chi trả thì công ty thanh toán. Như vậy đúng hay sai và chi trả trường hợp này như thế nào?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 92 Luật BHXH quy định: Hàng tháng người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương, tiền công đóng BHXH của người lao động 3% vào quỹ ốm đau, thai sản; trong đó người sử dụng lao động giữ lại 2% để chi trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ theo quy định và thực hiện quyết toán hàng quý với tổ chức BHXH.

Điều 117 Luật BHXH quy định: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan từ người lao động theo quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động; hàng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho tổ chức BHXH.  

Như vậy, theo phản ánh của bà Phạm Thu Thủy, việc công ty nơi bà đang làm việc không giữ lại 2% quỹ tiền lương, tiền công đóng BHXH của đơn vị để chi trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau, thai sản và thực hiện quyết toán hàng quý với tổ chức BHXH là không đúng quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội