(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Hợi (hoitqu@...) công tác ở vùng cao được 12 năm 4 tháng (được quy đổi thành 15 năm), đóng bảo hiểm thất nghiệp 36 tháng. Tháng 12/1993 bà Hợi bắt đầu hưởng trợ cấp mất sức lao động, với thời gian hưởng trong 7 năm 6 tháng.

Ảnh minh họa

Tháng 12/1996 bà Hợi được tái tuyển dụng vào một đơn vị sự nghiệp công lập, ngạch công chức, tham gia đóng BHXH bắt buộc. Đến hết tháng 7/2013, bà Hợi đủ 55 tuổi, thời gian đóng BHXH lần 2 là 16 năm 8 tháng.

Bà Hợi hỏi, thời gian đóng BHXH của bà sẽ được tính như thế nào? Có được cộng dồn các thời gian đóng BHXH không? Nếu không tìm được việc làm, bà có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Mục B, Phần Trợ cấp đối với công nhân, viên chức nghỉ hưu vì mất sức lao động, Thông tư số 48/TBXH ngày 30/9/1985 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 236/HĐBT ngày 18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) thì công nhân, viên chức nghỉ việc vì mất sức lao động hưởng trợ cấp hàng tháng, còn trong độ tuổi lao động thì kể từ ngày về nghỉ việc, cứ 2 năm giám định lại sức lao động 1 lần.

Những người được Hội đồng giám định y khoa xác nhận đã phục hồi sức lao động (sức lao động giảm không quá 60%) thì thôi hưởng trợ cấp hàng tháng và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo cho cơ quan, xí nghiệp cũ biết để sắp xếp việc làm cho người đã phục hồi sức lao động.

Nếu cơ quan, xí nghiệp cũ không tiếp nhận lại làm việc và cơ quan, xí nghiệp khác của Nhà nước cũng không tuyển dụng thì cơ quan, xí nghiệp cũ quyết định trợ cấp thôi việc cho người đã phục hồi sức lao động bằng ngân sách của mình. Trường hợp cơ quan, xí nghiệp cũ đã giải thể, thì cấp trên trực tiếp của cơ quan, xí nghiệp đó có trách nhiệm giải quyết.

Trường hợp của bà Hợi nếu thực hiện theo đúng quy trình tái tuyển nêu trên, khi giám định lại được Hội đồng giám định y khoa xác nhận là đã phục hồi sức lao động, được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo cho cơ quan, xí nghiệp cũ biết để sắp xếp việc làm cho người đã phục hồi sức lao động, được cơ quan cũ tiếp nhận trở lại làm việc hoặc được cơ quan đơn vị khác tuyển dụng và từ khi trở lại làm việc bà Hợi thôi không hưởng trợ cấp mất sức lao động thì thời gian công tác thực tế đã tính hưởng trợ cấp mất sức lao động được cộng nối với thời gian công tác tái tuyển sau này có tham gia BHXH để hưởng chế độ hưu trí.

Trường hợp của bà Hợi nếu tại tháng 7/2013, đơn vị ra quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí thì bà Hợi sẽ không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân