(Chinhphu.vn) – Công ty TNHH SIK Việt Nam hỏi, khi doanh nghiệp muốn mua một loại hóa chất thì cần phải kiểm tra những thông tin gì để đảm bảo tuân thủ đúng quy định về quản lý hóa chất của Việt Nam. Nếu có một hóa chất mã CAS không có trong Danh mục hóa chất quốc gia thuộc dự thảo NCI thì doanh nghiệp cần phải làm gì để nhập hóa chất đó?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương trả lời như sau:

Hiện nay, Danh mục hóa chất quốc gia chưa được ban hành. Khi nhập khẩu hóa chất, Công ty TNHH SIK Việt Nam phải đối chiếu hóa chất nhập khẩu tại các văn bản quản lý hóa chất hiện hành để thực hiện, bao gồm:

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 6/5/2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

- Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, chất liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

- Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: hóa chất , nhập khẩu , danh mục