(Chinhphu.vn) - Ông Hoàng Mạnh Thanh (mrthanhgeneralexpert@...) là thương binh. Trước đây ông Thanh được cấp hai thẻ BHYT, nhưng hiện nay ông chỉ được cấp 1 thẻ BHYT tại nơi đang công tác, do vậy khi đi khám, chữa bệnh không được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí. Vậy, ông Thanh cần thực hiện thủ tục gì để được hưởng chính sách BHYT đối với người có công với cách mạng?

Ông Lê Văn Phúc, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam trả lời vấn đề ông Thanh hỏi như sau:

Theo quy định, mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT. Do vậy việc cơ quan BHXH cấp cho ông Thanh một thẻ BHYT tại nơi ông công tác là đúng quy định.

Tuy nhiên, ông Thanh là thương binh nên vẫn được hưởng quyền lợi theo quy định, đó là được cấp thẻ BHYT mang mã quyền lợi 2. Khi ông đi khám, chữa bệnh sẽ không phải cùng chi trả khi sử dụng các dịch vụ y tế thông thường và được thanh toán 100% chi phí, nhưng không quá 40 tháng lương tối thiểu khi sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn.

Vì vậy, ông Thanh cần đề nghị cơ quan BHXH nơi phát hành thẻ BHYT cho ông đổi lại mã quyền lợi ghi trên thẻ BHYT (khi đi ông Thanh cần mang theo thẻ thương binh).

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đổi mã thẻ BHYT , BHYT người có công