(Chinhphu.vn) – Ông Phan Văn Phúc (Ban Quản lý dự án TP. Cà Mau) hỏi: Công trình xây dựng được xác định chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật (có khảo sát) thì có cần phê duyệt bước chuẩn bị đầu tư không? Nếu thuê tổ chức tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật thì chi phí khảo sát được phê duyệt trước hay sau khi lựa chọn tư vấn?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công thuộc đối tượng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công; việc lập, thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật và quyết định đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương III Luật Xây dựng.

Điểm c, khoản 1 và điểm a, khoản 2, Điều 76 của Luật Xây dựng quy định chủ đầu tư có quyền phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát do tư vấn thiết kế hoặc do nhà thầu khảo sát lập và giao nhiệm vụ khảo sát cho nhà thầu khảo sát xây dựng; chủ đầu tư có nghĩa vụ lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng. Do đó, trước khi lựa chọn đơn vị tư vấn, chi phí khảo sát cần phải được phê duyệt theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chi phí , khảo sát , công trình , xây dựng , Luật Xây dựng , nhà thầu , dự án , đầu tư