(Chinhphu.vn) - Năm 1976, bà Vũ Thị Đảm cùng gia đình khai hoang làm kinh tế tại xã Tiền An, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Năm 1988 bà dựng một cái quán nhỏ bán nước ven bờ sông phía Nam trục đường liên xã Hoàng Tân, Tiền An, Quảng Yên, được Chủ tịch UBND xã Tiền An ra quyết định cho mượn mảnh đất này.

Từ đó đến nay thửa đất này không có tranh chấp gì, không thuộc dự án quy hoạch nào. Bà Đảm hỏi, gia đình bà có được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất không? Có phải thực hiện nghĩa vụ tài chính không? Con của bà bị bỏng điện độ 2 và 3 cả hai bàn tay, hai bàn chân thì có được ưu tiên gì không?

Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Việc cung cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014 thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định thực hiện theo quy định tại Điều 21 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Chính sách về thu tiền sử dụng đất thực hiện theo Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Để được giải quyết việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình, đề nghị bà Vũ Thị Đảm đến Trung tâm hành chính công thị xã Quảng Yên để được hướng dẫn làm thủ tục cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và nộp hồ sơ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giấy chứng nhận , quyền sử dụng đất , Luật Đất đai