(Chinhphu.vn) - Ông Đỗ Đức Thanh (canhchimhoabinh_1991@...) đề nghị giải đáp về thủ tục chuyển hộ khẩu đối với trường hợp 1 ni sư, hiện tu tại chùa Phượng Tiên thuộc xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, nhưng hộ khẩu của ni sư ở tại số 197 phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Ảnh minh họa

Về vấn đề này, ông Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng - Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư – Bộ Công an trả lời như sau:

Trường hợp ni sư đăng ký thường trú vào chùa Phượng Tiên thì hồ sơ bao gồm:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

- Bản khai nhân khẩu;

- Giấy chuyển hộ khẩu;

- Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 của Chính phủ.

- Giấy tờ chứng minh là chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt  động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. 

Trường hợp ni sư đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

- Bản khai nhân khẩu;

- Giấy chuyển hộ khẩu;

- Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 của Chính phủ.

Trường hợp ni sư đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

- Bản khai nhân khẩu;

- Giấy chuyển hộ khẩu;

- Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 của Chính phủ.

Nếu còn vấn đề gì vướng mắc, đề nghị công dân đến Công an huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội để được hướng dẫn chi tiết.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Từ khóa: 56/2010/NĐ-CP , 107/2007/NĐ-CP