(Chinhphu.vn) - Năm 2004, ông La Hồng Sơn (tubinh17cm@...) được bổ nhiệm thanh tra viên bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo quy định tại Quyết định số 415/TTg ngày 10/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2004 đến nay, ông công tác liên tục tại thanh tra chuyên ngành của Chi cục và Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Sơn hỏi, thời gian công tác ngạch thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản có được xem xét tính phụ cấp thâm niên nghề đối với thanh tra viên không?

Vấn đề ông Sơn hỏi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Trường hợp công chức được bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo quy định tại Quyết định số 415/TTg ngày 10/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản thì được tính thâm niên thanh tra kể từ năm 2004 đến trước ngày 1/7/2011.

Kể từ ngày 1/7/2011 đến nay, khi Luật Thanh tra 2010 có hiệu lực, nếu công chức công tác tại Thanh tra Sở thì tiếp tục được tính thâm niên thanh tra, còn công tác tại các Chi cục thuộc Sở thì không được tính thâm niên thanh tra.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Luật Thanh tra , phụ cấp thâm niên