(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của các ông Nguyễn Quang Thế và Hồ Khánh Tân (tỉnh Quảng Nam), đoạn đường từ xã Tam Thạnh vào thôn Trường Thạnh (thôn 3), huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam là đường giao thông quan trọng, phục vụ việc đi lại của hơn 200 hộ dân trong thôn nhưng hiện vẫn là đường đất và đã bị xuống cấp trầm trọng.

Ảnh minh họa

Các hộ dân đã nhiều lần đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét đầu tư nâng cấp đường giảm bớt khó khăn cho các phương tiện giao thông và cuộc sống của người dân, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Đại diện các hộ dân, ông Nguyễn Quang Thế và ông Hồ Khánh Tân đề nghị cơ quan chức năng xem xét, sớm có biện pháp giải quyết để đảm bảo việc đi lại cho người dân.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam về việc xem xét, giải quyết phản ánh của công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ, UBND huyện Núi Thành đã tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo xã Tam Thạnh, đại diện Ban nhân dân thôn Trường Thạnh (Trưởng thôn là ông Nguyễn Quang Thế, người có thư phản ánh) để thống nhất cách giải quyết các khó khăn và có ý kiến phản hồi như sau:

Trong thời gian qua, huyện cũng đã quan tâm trong việc sửa chữa xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn đi thôn Trường Thạnh (trong việc lập dự án cơ hội, bố trí kinh phí sửa chữa). Tuy nhiên do các đợt bão lũ trong năm 2013, qua khảo sát, kiểm tra thực tế tuyến đường này đã xuống cấp trầm trọng như phản ánh.

Để tập trung đầu tư cho tuyến đường này khắc phục khó khăn về đi lại của nhân dân, UBND huyện Núi Thành đề nghị UBND xã Tam Thạnh chủ động lấy ý kiến nhân dân và đề xuất HĐND xã quyết định việc điều chuyển kế hoạch vốn giao thông nông thôn năm 2014 cho phù hợp để bố trí bổ sung cho tuyến đường này.

Đồng thời, thống nhất chủ trương, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu UBND huyện quyết định cho UBND xã Tam Thạnh ứng nguồn vốn năm 2015 để thực hiện trong năm 2014 tuyến đường giao thông nông thôn đi thôn Trường Thạnh với tổng chiều dài tối đa là 3km, khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Hoàn chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật trình UBND huyện phê duyệt (chỉ lựa chọn những đoạn xung yếu để thực hiện).

- Có phương án huy động phương tiện, nhân công, vật tư theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm và hoàn thành trước việc xây dựng phần nền đường.

UBND huyện Núi Thành cũng đề nghị Ban Nhân dân thôn Trường Thạnh tích cực, chủ động phối hợp với UBND xã Tam Thạnh trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng và có phương án quản lý tuyến đường nhằm giảm thiểu sự xuống cấp, hư hỏng tuyến đường.

Chinhphu.vn