(Chinhphu.vn) – Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh về giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Doãn Quỳnh liên quan đến việc lấn chiếm đường dân sinh, UBND huyện Vũ Quang đã có văn bản thông tin về vấn đề này.
Theo nội dung phản ánh của ông Quỳnh, thực hiện Văn bản số 199/STNMT-ĐKTK ngày 17/02/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân gắn với đo đạc lập bản đồ địa chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường, địa chính xã Đức Lĩnh đã lợi dụng cơ hội này làm hồ sơ khống thêm cho hộ gia đình ông Nguyễn Sỹ Kiều 2.235,5m2 đất bao gồm cả diện tích con đường ngõ xóm được sử dụng đi lại sản xuất nông nghiệp, hành lang bảo vệ nguồn nước dọc bờ suối Khe Trảy.

Nội dung phản ánh này đã được ông Nguyễn Doãn Quỳnh khiếu nại vào năm 2016 và đã được UBND huyện Vũ Quang thành lập Tổ xác minh và tiến hành xác minh theo đúng Luật Khiếu nại năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Kết quả xác minh của Tổ xác minh cho thấy nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Doãn Quỳnh là không có cơ sở. Tiếp đó, UBND huyện đã tổ chức đối thoại và ban hành Văn bản số 408/UBND ngày 28/4/2016 với ba nội dung cụ thể:

- Phản ánh của ông Nguyễn Doãn Quỳnh về lối đi hiện nay của gia đình đang sử dụng là lối đi duy nhất từ trước đến nay của gia đình ông Quỳnh và 8 hộ dân khác là không có cơ sở.

Qua xác minh tại cộng đồng dân cư nơi có lối đi, các hộ dân sử dụng đất liền kề và các hộ dân có đất nông nghiệp mà ông Quỳnh nêu trong đơn thì trước khi sử dụng lối đi hiện nay hộ ông Quỳnh đã có lối đi khác gồm: Lối đi trước nhà bà Phương (Lý), lối đi sau ốt ông Mận, lối đi sát lối đi hiện nay phía trong vườn ông Quỳnh.

Qua kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, hiện nay hộ ông Quỳnh vẫn có thể tạo lập được lối đi khác thẳng từ nhà ông Quỳnh ra đến đường cái mà không ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của hộ nào. Tuy nhiên do tuyến đường Sơn Mai - Chợ Bộng sau nhiều lần tu sửa, làm mới, mặt đường được nâng cao so với trước đây nên nếu hộ ông Quỳnh sử dụng lối đi trong phần đất của ông Quỳnh có khó khăn hơn so với lối đi hiện tại.

- Việc đo đạc, xét, đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND xã Đức Lĩnh đối với thửa đất số 240; tờ bản đồ số 41 (bản đồ địa chính xã Đức Lĩnh) có diện tích 3.835,5m2 (bao gồm cả diện tích đất do ông Quỳnh đang sử dụng làm lối đi) cho hộ ông Nguyễn Sỹ Kiều là đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật đất đai và Văn bản số 199/STNMT-ĐKTK ngày 17/2/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân gắn với đo đạc lập bản đồ địa chính.

Diện tích thửa đất của ông Nguyễn Sỹ Kiều được cấp mới năm 2013 tăng 2.235,5m2 so với diện tích đã được UBND huyện Đức Thọ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 20/5/1997 với diện tích 1.600m2 (tăng do kết quả đo đạc địa chính thửa đất).

Lối đi hiện nay của hộ ông Quỳnh đang sử dụng đi lại, sinh hoạt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của hộ ông Nguyễn Sỹ Kiều đã được UBND huyện Đức Thọ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 20/5/1997.

Do vậy nội dung phản ánh của ông Nguyễn Doãn Quỳnh cho rằng Phòng Tài nguyên và Môi trường, địa chính xã Đức Lĩnh đã lợi dụng cơ hội này làm hồ sơ khống thêm cho hộ gia đình ông Nguyễn Sỹ Kiều 2.235,5m2 đất bao gồm cả diện tích con đường ngõ xóm được sử dụng đi lại sản xuất nông nghiệp, hành lang bảo vệ nguồn nước dọc bờ suối Khe Trảy là không có cơ sở.

- Về việc xem xét nguyện vọng của hộ ông Nguyễn Doãn Quỳnh để hộ có được lối đi thuận tiện: Tại cuộc đối thoại, các bên đã có trao đổi, vận động ông Nguyễn Sỹ Kiều và được ông Kiều thống nhất hiến phần đất của hộ gia đình theo hiện trạng cho UBND xã Đức Lĩnh để tạo điều kiện cho hộ ông Quỳnh và một số hộ khác đi lại thuận tiện hơn. Theo đó ông Quỳnh phải rút đơn khiếu nại theo Luật Khiếu nại.

Ngày 28/4/2016 ông Nguyễn Doãn Quỳnh đã có đơn rút khiếu nại gửi UBND huyện Vũ Quang.

Về nội dung phản ánh chậm triển khai mở đường đi cho gia đình, thực hiện nội dung tại thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Văn bản số 408/UBND ngày 28/4/2016, UBND xã Đức Lĩnh và các phòng chuyên môn xuống cắm mốc để mở lối đi như đã thống nhất thì hộ ông Nguyễn Sỹ Kiều ngăn cản với lý do hộ ông Quỳnh sau khi có kết luận của Chủ tịch UBND huyện đã thiếu thiện chí, có thái độ thách thức và xúc phạm gia đình ông Kiều, cho rằng ông Nguyễn Doãn Quỳnh đã thắng kiện làm ảnh hưởng đến tâm lý, uy tín của các thành viên trong gia đình ông Kiều.

Sau nhiều lần được các cơ quan, cấp ủy, chính quyền xã Đức Lĩnh vận động, đồng thời cam kết hỗ trợ kinh phí tương đương với giá trị đất mà gia đình ông Nguyễn Sỹ Kiều bị ảnh hưởng nhưng ông Kiều vẫn không đồng ý.

Trước tình hình đó, để giữ đúng như cam kết tại buổi đối thoại, UBND huyện Vũ Quang đã chỉ đạo UBND xã Đức Lĩnh, các phòng ban liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các nội dung liên quan đến việc cắm mốc quy hoạch nông thôn mới gắn với quy hoạch giao thông, thực hiện các nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng gia đình ông Kiều không hợp tác, chống đối quyết liệt nên chưa thực hiện được.

Thời gian tới, UBND huyện Vũ Quang sẽ tiếp tục bàn các giải pháp để thực hiện các nội dung để giải quyết vụ viêc, ổn định tình hình tại địa phương, cơ sở.

Chinhphu.vn