(Chinhphu.vn) - Bố đẻ của ông Nguyễn Trọng Sơn (Thanh Hóa) là bệnh binh mất sức lao động 61%, được cấp giấy chứng nhận bệnh binh năm 1986, chết năm 1992, các em của ông khi đó được giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng. Ông Sơn hỏi, mẹ của ông năm nay 65 tuổi có được hưởng chế độ không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Điểm đ, khoản 2, Điều 37 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định: “Trường hợp bệnh binh chết trước ngày 1/1/2013 thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất như sau: Đến ngày 1/1/2013 mà cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng bệnh binh chưa đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ; trường hợp đã đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, 55 tuổi trở lên đối với nữ thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày 1/1/2013”.

Đề nghị ông liên hệ với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội ở địa phương để được hướng dẫn, trả lời theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn

Từ khóa: 31/2013/NĐ-CP , bệnh binh , trợ cấp tuất