(Chinhphu.vn) - Bà Phan Ngọc Linh (Hòa Bình) được tuyển dụng làm giáo viên dạy học tại trường công lập từ tháng 3/2012 theo hợp đồng làm việc. Hiện bà Linh đang mang thai 4 tháng. Hiệu trưởng cho biết, nếu bà nghỉ sinh con sẽ chấm dứt hợp đồng vì  trong thời gian tập sự không được nghỉ thai sản.

Bà Linh muốn được biết, hiệu trưởng của trường trả lời như vậy có đúng quy định không? Trường hợp của bà có bị đơn phương chấm dứt hợp đồng không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà Linh như sau:

Tại điểm c, khoản 3, Điều 29 Luật Viên chức quy định: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong  trường hợp viên chức nữ đang trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động.

Thời gian nghỉ sinh con không được tính vào thời gian tập sự

Theo khoản 3, Điều 20 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định: Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian ốm đau từ 3 ngày trở lên, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

Trường hợp bà Phan Ngọc Linh được tuyển dụng làm giáo viên tại trường công lập, đã ký hợp đồng làm việc, là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Theo quy định nêu trên, thì Hiệu trưởng nhà trường không được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với bà Linh  trong thời gian bà đang có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Nếu trong thời gian tập sự mà bà Linh nghỉ sinh con sẽ không được tính thời gian nghỉ việc đó vào thời gian tập sự.

Tuy nhiên, bà Linh cũng cần lưu ý, theo quy định của pháp luật về viên chức, người trúng tuyển phải ký kết hợp đồng làm việc và thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản. Người hướng dẫn tập sự có trách nhiệm nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản, gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá phẩm chất, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự.

Nếu người tập sự đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì quyết định hoặc làm văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền quản lý viên chức ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Nếu người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì đơn vị sử dụng viên chức đề nghị người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hợp đồng làm việc  đối với người tập sự.

Do vậy, trong thời gian tập sự trước khi nghỉ sinh con (nếu bà Linh có trình độ đại học thì tập sự là 12 tháng, từ tháng 3/2012 đến hết tháng 3/2013) bà Linh phải nỗ lực phấn đấu đạt yêu cầu tập sự, để được quyết định bổ nhiệm viên chức chính thức.  

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Các tin liên quan:

>> Giải đáp việc ký hợp đồng với viên chức

>> Về việc ký hợp đồng làm việc đối với viên chức

>> Về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng viên chức

>> Không được chấm dứt hợp đồng với người lao động khi mang thai