(Chinhphu.vn) – Trường hợp không còn Giấy khai sinh, nhưng có bản sao lý lịch Đảng viên hoặc thẻ Đảng viên thì có thể căn cứ vào ngày sinh, tháng sinh ghi trong lý lịch Đảng viên hoặc thẻ Đảng viên để làm căn cứ điều chỉnh ngày sinh, tháng sinh ghi trên thẻ BHYT.

Bố đẻ của ông Trần Hiền (tỉnh Tuyên Quang) sinh ngày 10/5/1934 là cán bộ quân đội nghỉ hưu, được cấp thẻ BHYT, nhưng trong thẻ lại ghi ngày sinh là 1/5/1934. BHXH huyện Hạ Hòa yêu cầu gia đình ông phải cung cấp giấy khai sinh nhưng bố của ông không còn giấy khai sinh và gia đình đã photo lý lịch Đảng viên và sổ trợ cấp hưu trí nhưng BHXH huyện không đồng ý.

Ông Hiền hỏi, gia đình ông cần làm gì để bố của ông được đổi thẻ BHYT?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ Công văn số 7066/VPCP-TCCV ngày 25/8/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định tuổi của Đảng viên theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 17/8/2016 của Ban Bí thư thì: “Kể từ ngày 18/8/2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ Lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng. Đây là căn cứ, cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ là đảng viên”.

Như vậy, trường hợp bố của ông không còn Giấy khai sinh, nhưng có bản sao lý lịch Đảng viên hoặc thẻ Đảng viên thì có thể căn cứ vào ngày sinh, tháng sinh ghi trong lý lịch Đảng viên hoặc thẻ Đảng viên để làm căn cứ điều chỉnh ngày sinh, tháng sinh ghi trên thẻ BHYT.

Đề nghị ông liên hệ với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để được giải quyết theo quy định.

Chinhphu.vn