(Chinhphu.vn) – Bộ Quốc phòng cho biết, các đối tượng được xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg bao gồm cả đối tượng có giấy tờ gốc, giấy tờ liên quan và không có giấy tờ. Hồ sơ, thủ tục đối với đối tượng hưởng trợ cấp 1 lần không còn giấy tờ rất chặt chẽ nhưng thuận tiện và phù hợp với thực tế.

Bộ Quốc phòng đã có văn bản trả lời cử tri các tỉnh Bến Tre, Tây Ninh, Tuyên Quang, Lai Châu, Đồng Tháp về điều kiện, đối tượng và hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Cử tri các tỉnh Bến Tre, Tây Ninh kiến nghị về việc người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động thì không được hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 23/2012/NĐ-CP và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Ý kiến cử tri cho rằng người đang hưởng và người không được hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động đều cùng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế có đóng góp như nhau. Người được hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động là do quá trình tiếp tục làm việc của họ sau khi không còn làm nhiệm vụ quốc tế. Vì vậy, cử tri đề nghị Chính phủ xem xét để đối tượng đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động đã từng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào cũng được hưởng chế độ như quy định tại Nghị định số 23/2012/NĐ-CP và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

Bộ Quốc phòng trả lời: Đối tượng được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã được các Bộ, ngành nghiên cứu kỹ, xin ý kiến của Ban Cán sự đảng Chính phủ và Bộ Chính trị, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và cân đối chung với các đối tượng được hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ và Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là chính sách có tính chất trợ cấp đối với những người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc về địa phương, hiện không có chế độ trợ cấp hàng tháng, không phải chế độ trợ cấp cho tất cả các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng xin tiếp thu ý kiến của các cử tri để tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét, đề xuất.

Cử tri tỉnh Tuyên Quang đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét có chế độ cho những người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cùng thời điểm, nhưng không thuộc khu vực chiến đấu quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

Bộ Quốc phòng trả lời: Theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg thì đối tượng được hưởng chế độ là những người trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở địa bàn huyện biên giới (bao gồm cả các huyện đảo biên giới, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa) và các địa bàn phụ cận có xảy ra chiến sự. Quy định như trên là phù hợp với thực tế chiến tranh diễn ra, phù hợp với công lao cống hiến của người trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, cân đối với các chính sách đã ban hành.

Bộ Quốc phòng xin tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri để tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định khi điều kiện cho phép.

Cử tri tỉnh Lai Châu đề nghị nghiên cứu ban hành chính sách đối với những người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn lào sau ngày 30/4/1975 đã thôi việc sau ngày 1/1/1975.

Bộ Quốc phòng trả lời: Đối tượng, điều kiện hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đã được các Bộ, ngành nghiên cứu kỹ, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Chính phủ và Bộ Chính trị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và cân đối chung với các đối tượng được hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006, Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ và Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Quốc phòng xin tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri để tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định khi điều kiện cho phép.

Cử tri tỉnh Đồng Tháp đề nghị giải quyết đối với những người làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia trở về, nhưng không còn quyết định xuất ngũ được hưởng các chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

Bộ Quốc phòng trả lời: Theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì các đối tượng được xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần bao gồm cả đối tượng có giấy tờ gốc, giấy tờ liên quan và không có giấy tờ. Hồ sơ, thủ tục đối với đối tượng hưởng trợ cấp 1 lần không còn giấy tờ rất chặt chẽ nhưng thuận tiện và phù hợp với thực tế, đối tượng chỉ cần kê khai 1 tờ khai cá nhân theo mẫu, nộp cho Hội đồng chính sách xã, phường để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: hưu trí , mất sức lao động , chiến tranh , chế độ , xuất ngũ , một lần , trợ cấp , 62/2011/QĐ-TTg