(Chinhphu.vn) – Hồ sơ dự thầu hợp lệ khi có giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.

Công ty bà Hoàng Thu Phương (Hà Nội) đang đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu hàng hóa theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ, trong hồ sơ mời thầu có quy định nhà thầu không được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế. Tuy nhiên, trong hồ sơ dự thầu đối với một số hạng mục hàng hóa có số lượng lớn hơn một chiếc (cái) thì nhà thầu chào từ 2 nhà sản xuất và 1 đơn giá dự thầu cho hạng mục đó.

Bà Phương hỏi, hồ sơ dự thầu của nhà thầu có đáp ứng không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 2, Điều 18 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định hồ sơ dự thầu được đánh giá là hợp lệ khi có giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.

Theo đó, với một chiếc (cái) nhà thầu chỉ được đề xuất một đơn giá, một chủng loại, một xuất xứ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Nhà thầu , đơn giá , giá dự thầu , hồ sơ dự thầu , hạng mục