(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Sương (tỉnh Tiền Giang) hỏi: Chị tôi là công chức cấp xã, bị bệnh lao màng não phải điều trị dài hạn, vậy chị tôi có được UBND xã trả lương hàng tháng ngoài tiền chế độ ốm đau do BHXH chi trả không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời câu hỏi của bà Sương như sau:

Theo Khoản 1 Điều 22 Luật BHXH, điều kiện hưởng chế độ ốm đau là bản thân người lao động bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế.

Khoản 2 Điều 186 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 quy định, trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ BHXH thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, trong thời gian chị bà Sương nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, UBND xã nơi chị bà làm việc không phải trả lương cho chị của bà.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHXH , lương , chế độ ốm đau , nghỉ việc , lao động