(Chinhphu.vn) – Hiện nay không có quy định bắt buộc cơ sở phải thuê đơn vị tư vấn khi lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Doanh nghiệp hoàn toàn có quyền tự lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định.

Công ty của ông Nguyễn Tùng (Hà Nam) hoạt động trong khu công nghiệp, đã có bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được xác nhận. Năm 2013, doanh nghiệp nâng công suất sản xuất, thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, nhưng công ty chưa thực hiện.

Năm 2016, công ty tự lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết trình ban quản lý khu công nghiệp thẩm định theo quy định của Thông tư 26/2015/TT-BTNMT (ban quản lý đã được ủy quyền thẩm định), tuy nhiên ban quản lý khu công nghiệp yêu cầu công ty của ông Tùng phải có đơn vị tư vấn có năng lực: Có phòng thí nghiệm lấy mẫu và phân tích đạt chuẩn, có cán bộ thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết phải có bằng chuyên môn về môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ông Tùng hỏi, công ty của ông muốn lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết để trình ban quản lý khu công nghiệp thẩm định có tự mình lập được không hay phải thuê đơn vị tư vấn có đủ chức năng lập?

Nếu đề án bảo vệ môi trường chi tiết của công ty bị trả về vì tự lập mà không thuê đơn vị tư vấn lập sau ngày 1/4/2018 thì công ty có phải tiếp tục lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết trình ban quản lý khu công nghiệp thẩm định nữa không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, không có quy định bắt buộc cơ sở phải thuê đơn vị tư vấn khi lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Doanh nghiệp hoàn toàn có quyền tự lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định.

Nguyên nhân đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở bị trả lại không phải là do doanh nghiệp tự lập đề án.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2014, trong đó có nội dung liên quan đến việc hướng dẫn các cơ sở đang hoạt động mà không có hồ sơ môi trường theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đề án bảo vệ môi trường , đánh giá tác động môi trường