(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ được thực hiện bằng cách ban hành quyết định chỉnh sửa, không chỉnh sửa trực tiếp trên văn bằng, chứng chỉ.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Tô Thị Lan (TP. Hồ Chí Minh; email: colan1959@...) hỏi: Trường hợp bằng tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy bị in sai ngày sinh do lỗi của nhà trường thì sinh viên có được cấp lại bằng không? Nếu không được cấp lại thì bằng tốt nghiệp đó có giá trị pháp lý không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, vấn đề bà Lan hỏi được quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012.

Theo đó, bản chính văn bằng, chứng chỉ cấp một lần, không cấp lại. Trường hợp người học đã ký nhận văn bằng, chứng chỉ nhưng nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ thì có trách nhiệm chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ cho người học.

Việc chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ được thực hiện bằng cách ban hành quyết định chỉnh sửa, không chỉnh sửa trực tiếp trên văn bằng, chứng chỉ.

Căn cứ quyết định chỉnh sửa, cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ tiến hành chỉnh sửa các nội dung tương ứng ghi trong sổ cấp văn bằng, chứng chỉ và đóng dấu xác nhận với nội dung: "Đã được chỉnh sửa theo Quyết định số... ngày... tháng... năm..." vào góc trái phía trên của bản chính văn bằng, chứng chỉ.

Nếu người học đã bị mất bản chính văn bằng, chứng chỉ thì cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc đã được chỉnh sửa cho người học.

Văn bằng được chỉnh sửa kèm theo quyết định chỉnh sửa vẫn hoàn toàn có giá trị sử dụng.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin, bài liên quan:

Quy định cấp bản sao bằng tốt nghiệp Đại học

Từ khóa: in sai văn bằng chứng chỉ , chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ