(Chinhphu.vn) – Chủ đầu tư có thể tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng ủy thác với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực sau khi có quyết định phê duyệt dự án.

Theo phản ánh của ông Nghiêm Viết Hùng (Bà Rịa – Vũng Tàu), căn cứ quy định tại Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, đối với dự án có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng, chủ đầu tư phải thuê Ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án khu vực thực hiện quản lý dự án.

Ông Hùng hỏi, thời điểm nào chủ đầu tư ký kết hợp đồng với Ban quản lý dự án để thực hiện công tác quản lý dự án (lúc mới có chủ trương, sau khi có quyết định phê duyệt dự án, sau khi có quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hay sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp)?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp ủy thác thực hiện quản lý dự án, chủ đầu tư có thể tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng ủy thác với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực sau khi có quyết định phê duyệt dự án.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quản lý dự án , hợp đồng ủy thác , chủ đầu tư