(Chinhphu.vn) – Đơn vị của ông Trần Trọng Chính là nhà thầu, có ký hợp đồng thi công làm đường với chủ đầu tư của công trình (BQLDA) sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo phương thức đấu thầu và hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Hiện tại công trình thi công đã gần hoàn thiện, có biên bản nghiệm thu, có bảng thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành (03a) đã được ký xác nhận giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

Tuy nhiên, để thuận tiện cho công tác thanh toán tiền mua vật liệu và tiền thuê máy thi công, chủ đầu tư (BQLDA) và nhà thầu đã ký phụ lục hợp đồng thỏa thuận thanh toán trực tiếp từ chủ đầu tư cho đơn vị cung cấp vật liệu và thuê máy (có hợp đồng giữa nhà thầu và đơn vị mua bán vật liệu và thuê máy thi công).

Ông Chính hỏi, trong trường hợp này phụ lục hợp đồng ký có đúng quy định không? Việc chuyển tiền thanh toán cho đơn vị khác ngoài hợp đồng ký ban đầu có được không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Việc thanh toán hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

Theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng thì một trong những nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng là “Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội”. Do đó, trường hợp các bên có thỏa thuận chủ đầu tư trực tiếp thanh toán cho đơn vị cung cấp vật liệu và thuê máy thi công trên cơ sở đề xuất của nhà thầu chính thì các bên căn cứ thỏa thuận hợp đồng để thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư, tránh thất thoát.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đơn giá điều chỉnh , hợp đồng , xây dựng