(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Bá Khoa (Bình Thuận) là cán bộ tin học, ngạch kỹ sư, làm nhiệm vụ quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy tính và phần mềm quản lý bệnh viện; được xét hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề là 20%. Ông Khoa hỏi, ông được hưởng phụ cấp ưu đãi như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Cán bộ tin học, ngạch kỹ sư, làm nhiệm vụ quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy tính và phần mềm quản lý bệnh viện không thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Điều 2 của Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Mức phụ cấp ưu đãi nghề của ông Nguyễn Bá Khoa được thực hiện theo quy định tại Khoản 6, Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP do thủ trưởng đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét, quyết định nhưng không vượt quá mức 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Phụ cấp , cơ sở y tế , phụ cấp ưu đãi nghề