(Chinhphu.vn) - Ông Trung Kiên (Hải Phòng) tốt nghiệp trung cấp xét nghiệm y khoa Trường Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2012. Ông có 7 năm làm việc tại khoa xét nghiệm của Bệnh viện Lao, đã được cấp Chứng chỉ hành nghề trung cấp xét nghiệm năm 2013.

Tháng 10/2017, ông tốt nghiệp ngành xét nghiệm tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, được cấp bằng cử nhân xét nghiệm y khoa.

Ông Kiên hỏi, trường hợp của ông muốn được cấp lại chứng chỉ hành nghề theo bậc đại học thì có phải tuân thủ thời gian như đối với trường hợp mới học xong và chưa có chứng chỉ hành nghề không? 

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Ông Kiên có bằng trung cấp xét nghiệm và đã được cấp chứng chỉ hành nghề với văn bằng chuyên môn là Kỹ thuật viên. Ông đã tốt nghiệp cử nhân ngành xét nghiệm tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (Kỹ thuật viên trình độ đại học). Theo quy định tại Điều 17 Luật Khám bệnh, chữa bệnh, đối tượng cấp chứng chỉ hành nghề có “Kỹ thuật viên”. Do vậy, ông không phải cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chứng chỉ hành nghề , xét nghiệm , kỹ thuật viên , khám chữa bệnh