(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Hồng Hạnh (Bắc Ninh) xem trên mạng thấy nhiều phòng khám đăng thông tin tuyển dụng kỹ thuật viên siêu âm. Theo bà Hạnh được biết, chỉ bác sỹ mới được khám siêu âm. Bà Hạnh hỏi, kỹ thuật viên siêu âm có được cấp phép hành nghề hay không, và liệu có bảo đảm chuyên môn không?

Về vấn đề này, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 6, Điều 2, Luật Khám bệnh, chữa bệnh: “Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là người đã được cấp chứng chỉ hành nghề và thực hiện khám bệnh, chữa bệnh”.

Điều 17 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định đối tượng cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, gồm: Bác sỹ, y sỹ; điều dưỡng viên; hộ sinh viên; kỹ thuật viên; lương y; người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Căn cứ quy định trên, kỹ thuật viên siêu âm (kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh) nếu được cấp chứng chỉ hành nghề thì được phép thực hiện kỹ thuật siêu âm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2016/TTLT-BYT-BNV và Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 3 Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định: “Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là người có chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, hành nghề cơ hữu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà mình phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.

Theo đó, việc bố trí, sắp xếp các vị trí chuyên môn tại cơ sở khám chữa bệnh là do người phụ trách chuyên môn kỹ thuật của cơ sở phân công dựa trên hướng dẫn tại Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.

Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Cử nhân X-Quang có trình độ đại học được đọc và mô tả hình ảnh chẩn đoán. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc bác sỹ X-Quang thì bác sỹ chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh đọc và ký kết quả chẩn đoán hình ảnh”.

Vậy việc ký phiếu kết quả chẩn đoán hình ảnh là bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, bác sỹ X-Quang hoặc bác sỹ chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh đọc và ký kết quả chẩn đoán hình ảnh trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh.

Chinhphu.vn

Từ khóa: siêu âm , kỹ thuật viên , chứng chỉ hành nghề