(Chinhphu.vn) – Theo quy định, đối tượng thực hiện chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ là cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

Bà Trần Ngọc Trâm (Ninh Thuận) hỏi, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp thu hút, phụ cấp lâu năm, trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng,… đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vậy đối tượng làm hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế cấp xã có được hưởng các chế độ theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Đối tượng thực hiện chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ là cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

Theo đó, các chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP không áp dụng đối với hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức cấp xã. Hiện hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức cấp xã là không phù hợp với quy định hiện hành.

Chinhphu.vn

Từ khóa: phụ cấp , đặc biệt khó khăn , hợp đồng