(Chinhphu.vn) – Bà Võ Thị Thùy Trúc (tỉnh Long An) làm công nhân nhưng chưa được ký hợp đồng lao động. Do dịch bệnh COVID-19 bà buộc phải nghỉ việc từ ngày 8/7/2021 đến nay. Bà Trúc hỏi, trường hợp của bà có được nhận tiền trợ cấp không? Nhận ở đâu? Thủ tục như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định: Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.

Vì vậy, bà Trúc là lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 có nhu cầu hỗ trợ cần liên hệ chính quyền địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn

Từ khóa: lao động tự do , hỗ trợ , đại dịch