(Chinhphu.vn) – Cơ sở sản xuất Đồ Gỗ Đọi Tam của ông Nguyễn Ngọc Kiên (Hà Nội) chuyên bán và phân phối các sản phẩm trống gỗ và một số sản phẩm đồ gỗ khác được sản xuất tại tỉnh Trà Vinh.

Ông Kiên đang phát triển hệ thống website siêu thị online để bán và phân phối trống gỗ cho khách hàng trên toàn quốc và đang làm thủ tục đăng ký website với Bộ Công Thương. Ông Kiên hỏi, cơ sở của ông có cần đăng ký tại tỉnh Trà Vinh không?

Về vấn đề này, Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh trả lời như sau:

Điều 27 Mục I Chương 3 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử quy định: Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán hàng thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Mục I Chương IV Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử.

Căn cứ Điều 58 Mục 2 Chương 4 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, Bộ Công Thương là đơn vị xác nhận đăng ký cho các website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Bộ Công Thương quy định cụ thể yêu cầu về nội dung hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt đăng ký đối với website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Do đó, Cơ sở sản xuất Đồ Gỗ Đọi Tam đã làm thủ tục đăng ký website với Bộ Công Thương thì không cần đăng ký tại tỉnh Trà Vinh.

Chinhphu.vn

Từ khóa: website , thương mại điện tử , siêu thị online