(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, nhóm các bạn trẻ trong cộng đồng cùng chung mối quan tâm về đối xử với các loài động vật tại Việt Nam (Vietnam Animal Eyes) đề nghị xem xét xóa bỏ hoặc thay thế nghi lễ chém lợn tại lễ hội làng Ném Thượng (nay là thôn Thượng), phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp nhận phản ánh của công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ có ý kiến trả lời như sau:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng cảm ơn nhóm các bạn trẻ trong cộng đồng đã quan tâm và ủng hộ đối với công tác quản lý Nhà nước về hoạt động lễ hội nói chung và lễ hội làng Ném Thượng, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh nói riêng.

Trong những năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác quản lý lễ hội, tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, văn bản chỉ đạo các địa phương tổ chức lễ hội phải đảm bảo các nguyên tắc: nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh công lao các bậc tiền nhân, nhân vật lịch sử, những người có nhiều đóng góp trong quá trình hình thành, phát triển đất nước; tuyên truyền giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc của di tích, truyền thống tốt đẹp của lễ hội.

Lễ hội phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả; phù hợp với quy mô, nội dung của lễ hội; tổ chức lễ hội truyền thống theo đúng bản chất, ý nghĩa lịch sử văn hóa; giảm tần suất, thời gian tổ chức lễ hội văn hóa. Nghi lễ của lễ hội phải trang nghiêm, bảo đảm truyền thống; không thực hiện nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống yêu hòa bình, nhân đạo của dân tộc Việt Nam…

Các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều được các địa phương kịp thời triển khai thực hiện nghiêm và đã có sự chuyển biến tích cực; các lễ hội có tập tục mang yếu tố bạo lực, không phù hợp với xu thế thời đại đã chuyển đổi hình thức thực hành nghi lễ, trong đó có Lễ hội làng Ném Thương, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đến nay đã 4 năm không thực hành nghi lễ chém lợn, được cộng đồng địa phương hưởng ứng.

Một lần nữa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cảm ơn nhóm các bạn trẻ trong cộng đồng có ý kiến trao đổi giúp cho công tác quản lý và tổ chức lễ hội ngày càng hiệu quả, văn minh.

Chinhphu.vn

Từ khóa: lễ hội , ném thượng , chém lợn