(Chinhphu.vn) - Bố của bà Nguyễn Thị Hương (Bắc Ninh) đang hưởng chế độ người bị nhiễm chất độc hóa học. Bà Hương bị bệnh Lupus ban đỏ và tan máu tự miễn. Bà Hương hỏi, bà có được hưởng chế độ gì không? Nếu có thì hồ sơ cần những gì? Nộp ở đâu?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo nội dung câu hỏi, bà bị bệnh Lupus ban đỏ và tan máu tự nhiên, bệnh này không thuộc danh mục dị dạng, dị tật bẩm sinh có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chinhphu.vn