(Chinhphu.vn) - Đơn vị của bà Vũ Minh Phương (Hà Nội) được giao đào tạo cho sinh viên Lào theo diện Hiệp định. Tổng kinh phí là 700 triệu đồng, được giao từ dự toán tại Kho bạc Nhà nước. Do đơn vị không đủ khả năng cung cấp nơi ăn ở và điều kiện học tập nên muốn thuê một công ty thực hiện toàn bộ công việc trên.

Bà Phương hỏi, để thực hiện hợp đồng trên đơn vị bà có cần áp dụng Luật Đấu thầu không? Nếu phải áp dụng thì lựa chọn nhà thầu theo hình thức nào?

Vấn đề bà Vũ Minh Phương hỏi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm d, Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu quy định, hoạt động mua sắm sử dụng vốn Nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

Đối với trường hợp của đơn vị bà Phương, nếu hoạt động đào tạo được sử dụng vốn Nhà nước thì việc lựa chọn đơn vị đào tạo, cung cấp nơi ăn ở thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Theo đó, việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương II của Luật Đấu thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Luật Đấu thầu , lựa chọn nhà thầu