(Chinhphu.vn) – Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, cử tri tỉnh Kiên Giang đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, bổ sung thêm đối tượng cán bộ hưu trí được hưởng tăng lương tối thiểu theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời cử tri tỉnh Kiên Giang về vấn đề này như sau:

Ngày 15/7/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2013/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Theo đó, dựa trên tỷ lệ của mức tiền lương cơ sở được quy định tại Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ so với các mức lương tối thiểu chung là 1,095 (1.150.000 đồng so với 1.050.000 đồng) thì các đối tượng cán bộ hưu trí đã được điều chỉnh mức tăng lương hưu tương ứng thêm 9,6% so với mức lương hưu hiện hưởng.

Ngày 21/8/2013, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã ban hành Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: 73/2013/NĐ-CP