(Chinhphu.vn) - Năm 2016, gia đình ông Nguyễn Việt Cường (tỉnh Vĩnh Phúc) thuộc hộ nghèo, năm 2017 thuộc hộ cận nghèo. Hiện mẹ ông bị ung thư, đang điều trị tại Bệnh viện K Hà Nội. Ông Cường hỏi, mẹ của ông có được trợ cấp tiền hàng tháng từ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội không quy định người mắc bệnh hiểm nghèo là đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: trợ cấp xã hội , bệnh hiểm nghèo