(Chinhphu.vn) – Nếu phần mềm là loại có sẵn trên thị trường, chỉ cần mua tài khoản để đăng nhập sử dụng thì việc mua tài khoản để sử dụng phần mềm này được coi là gói thầu mua sắm hàng hóa.

Công ty bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (Hà Nội) chuẩn bị hồ sơ thầu để mua tài khoản sử dụng phần mềm quản lý dịch vụ của 1 nhà cung cấp. Phần mềm này do nhà cung cấp đó viết và tự bán trên thị trường. Tổng giá trị mua tài khoản sử dụng khoảng 800 triệu đồng/năm.

Bà Tâm hỏi, việc mua tài khoản sử dụng phần mềm này thuộc loại dịch vụ phi tư vấn hay mua sắm hàng hóa? Do bản quyền phần mềm này chỉ thuộc về đơn vị viết phần mềm này và công ty đã lựa chọn sử dụng phần mềm này nên với giá trị như trên có cần đấu thầu không? Nếu có thì hình thức là gì?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Nếu phần mềm trong câu hỏi của bà Tâm là loại phần mềm có sẵn trên thị trường, chỉ cần mua tài khoản để đăng nhập sử dụng thì việc mua tài khoản để sử dụng phần mềm này được coi là gói thầu mua sắm hàng hóa theo quy định tại Khoản 25, Điều 4 Luật Đấu thầu.

Các hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định tại Mục 1 Chương II Luật Đấu thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Phần mềm , mua sắm hàng hóa , hồ sơ thầu , phi tư vấn