(Chinhphu.vn) – Bà Minh Ngọc (Hải Dương) hỏi, hiện nay mức trách nhiệm bảo hiểm được quy định như thế nào?

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ ba và hành khách do xe cơ giới gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.

Mức trách nhiệm bảo hiểm được quy định nhằm đáp ứng được số tiền bồi thường cần thiết, hợp lý cho 1 nạn nhân bị tử vong và tổng thiệt hại trong 1 vụ tai nạn giao thông thuộc nghĩa vụ chủ xe gây tai nạn có lỗi phải bồi thường.

Bộ Tài chính quy định cụ thể mà mức trách nhiệm bồi thường và sẽ điều chỉnh tăng giảm hàng năm nếu chi phí điều trị giá cả sửa chữa thay thế tài sản có tăng giảm.

Mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC:

- Bồi thường thiệt hại về người: 100 triệu đồng/người/vụ.

- Bồi thường thiệt hại về tài sản do ô tô: 100 triệu đồng/vụ.

- Bồi thường thiệt hại về tài sản do mô tô: 50 triệu đồng/vụ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Bảo hiểm , chủ xe cơ giới