(Chinhphu.vn) - Ông Trần Văn Nên (trannendp@...) hỏi: Hiện nay một số bệnh viện tại TP. Hải Phòng, như Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Việt Tiệp, Trung tâm y tế TP, Bệnh viện Mắt thu 70% viện phí đối với người đi khám, chữa bệnh BHYT trái tuyến, như vậy có đúng quy định không?

Ông Lê Văn Phúc, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam trả lời vấn đề ông Nên hỏi như sau:

Theo quy định hiện hành, người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT, không phải trong trường hợp cấp cứu thì được hưởng chế độ BHYT như sau:

Trường hợp người bệnh xuất trình thẻ BHYT hợp lệ, được quỹ BHYT chi trả 30% tính trên tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT tại bệnh viện hạng I, đặc biệt; 50% chi phí tại bệnh viện hạng III, 70% chi phí tại các bệnh viện hạng III.

Trường hợp người bệnh không xuất trình thẻ BHYT vẫn được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp cho người bệnh một phần chi phí khám chữa bệnh căn cứ vào hóa đơn thu viện phí, loại bệnh/phẫu thuật và cơ sở khám chữa bệnh đã điều trị.

Đối chiếu với quy định trên, Bệnh viện Việt Tiệp, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng thu 70% chi phí KCB BHYT của các trường hợp KCB trái tuyến là đúng quy định.

Bệnh viện Mắt được xếp hạng 2 nên khi bệnh nhân đến khám chữa bệnh sẽ được quỹ BHYT chi trả 50% chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Khi khám chữa bệnh tại các Trung tâm y tế quận thì người bệnh tự trả 30% và được BHXH chi trả 70%.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Từ khóa: BHYT