(Chinhphu.vn) - Bà Hương Lê (l.huongthuy.hng2@...) là giáo viên 1 trường trung học bán trú ở tỉnh Nghệ An, nghỉ sinh con từ tháng 1/2010-5/2010. Sau khi nghỉ chế độ, bà được thanh toán lương nghỉ thai sản theo hệ số 2,1, trong khi hệ số lương cộng phụ cấp biên giới và khu vực hàng tháng của bà là 3,3. Bà Lê hỏi mức lương nghỉ thai sản của bà có đúng quy định không?

Về vấn đề trên, Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Mức hưởng chế độ thai sản

Tại Khoản 1 Điều 35 Luật  Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 71/2006/QH11 quy định: Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Theo hướng dẫn tại Điểm c, Mục 5, Phần II, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì mức hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc sinh con hoặc nghỉ việc nuôi con nuôi được tính theo công thức sau:

Mức hưởng khi nghỉ việc sinh con hoặc nuôi con nuôi

=

Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc

x

Số tháng nghỉ sinh con hoặc nghỉ nuôi con nuôi theo chế độ

Tiền lương đóng BHXH

Tại  Khoản 1 Điều 94 Luật BHXH quy định:  Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung.

Theo quy định này thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH không bao gồm phụ cấp khu vực, phụ cấp biên giới, nên phụ cấp khu vực, phụ cấp biên giới không được tính vào mức bình quân các tháng đóng BHXH làm cơ sở tính chế độ thai sản.

Trường hợp bà Hương Lê, nếu 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc sinh con, tiền lương tháng đóng BHXH của bà là mức lương tối thiểu chung nhân với (x) hệ số 2,1, thì mức hưởng khi nghỉ việc sinh con theo chế độ thai sản là mức lương tối thiểu chung nhân với (x) hệ số 2,1, nhân với (x) số tháng nghỉ  sinh con theo chế độ.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội


* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.