(Chinhphu.vn) – Bố của ông Nguyễn Văn Thịnh (Thanh Hóa) 55 tuổi, là con liệt sĩ, hiện thờ cúng bác ruột là liệt sĩ. Bố của ông bị cụt một chân, hay đau yếu. Ông Thịnh hỏi, nếu bố ông bị mất sức lao động trên 61% thì có được trợ cấp tuất không? Thủ tục và mức hưởng thế nào? Cơ quan nào giải quyết?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 6, Điều 20 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ về chế độ trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ: “Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ, sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.

Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận”.

Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ quy định tại Điều7 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, theo đó Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm ra quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp hàng tháng.

Mức hưởng trợ cấp hàng tháng quy định tại Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ với mức chuẩn là 1,318 triệu đồng/tháng.

Nội dung câu hỏi của ông không nói rõ con liệt sĩ bị khuyết tật từ nhỏ hay sau 18 tuổi mới bị khuyết tật nên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội không có cơ sở để trả lời cụ thể. Do đó, đề nghị ông liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cư trú để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Con liệt sĩ , trợ cấp tuất , người khuyết tật , mất sức lao động