(Chinhphu.vn) – Bà Dương Thị Hồng Linh (duongthihonglinh@...) hỏi: Theo Nghị định 34/2010/NĐ-CP, mức phạt đối với những vi phạm trong khu vực nội thành của các đô thị đặc biệt được thực hiện thí điểm trong 36 tháng (kể từ ngày 20/5/2010). Vậy, vào thời điểm này hành vi đi xe máy ngược đường áp dụng mức xử phạt như thế nào?

Về vấn đề này, ông Trần Thế Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Công an trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 2/4/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì việc áp dụng thí điểm đối với một số vi phạm trong khu vực nội thành chỉ áp dụng đối với một số đô thị loại đặc biệt (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh) và được thực hiện trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (ngày 20/5/2010).
 
Như vậy, từ ngày Nghị định nêu trên có hiệu lực thi hành đến thời điểm này (ngày 4/10/2013) thì đã qua thời hạn 36 tháng. Tuy nhiên, ngày 19/9/2012 Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2010/NĐ-CP; trong đó, quy định việc áp dụng thí điểm đối với một số vi phạm trong khu vực nội thành được áp dụng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ) và được thực hiện trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (ngày 10/11/2012). Do đó, đến thời điểm này (ngày 4/10/2013) chưa qua thời hạn 36 tháng nên quy định nêu trên còn hiệu lực thi hành.

Theo đó, đối với các hành vi đi ngược chiều của đường một chiều người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sẽ bị xử phạt tiền từ 400.000 đồng đến 800.000 đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 ngày theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 2/4/2010 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 71/2012/NĐ-CP.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Từ khóa: 34/2010/NĐ-CP , 71/2012/NĐ-CP