(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ từng bước mở rộng phạm vi giải quyết hồ sơ còn tồn đọng ở các ngành, cấp huyện, cấp xã và trong nhân dân và tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách theo hướng sửa đổi toàn diện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, cử tri các tỉnh Bạc Liêu, An Giang, TP. Hồ Chí Minh đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại quy trình làm thủ tục công nhận người có công vì hiện nay việc giải quyết còn chậm, tồn đọng nhiều hồ sơ đề nghị công nhận hưởng chế độ chính sách đối với gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, nhiễm chất độc hóa học... Cử tri cho rằng cần sớm giải quyết các hồ sơ tồn đọng, vì các đối tượng này tuổi đã cao hoặc đã từ trần nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời cử tri các tỉnh như sau:

Ngày 20/3/2017, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ban hành quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công. Quá trình giải quyết đã đảm bảo minh bạch, công khai trong nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng với sự phối hợp chặt chẽ của các chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Năm 2018, đã giải quyết căn bản hồ sơ xác nhận người có công là liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh tồn đọng tại các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Chỉ huy quân sự, Công an cấp tỉnh.

Việc xem xét xác nhận hồ sơ người có công tồn đọng đòi hỏi triển khai quyết liệt song đây là công việc phức tạp, đòi hỏi phải được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo các yêu cầu của pháp luật về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục.

Ngày 27/4/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo số 1616/TB-LĐTBXH, theo đó đã hướng dẫn các địa phương tập trung triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH theo hướng từng bước mở rộng phạm vi giải quyết hồ sơ còn tồn đọng ở các ngành, cấp huyện, cấp xã và trong nhân dân.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách theo hướng sửa đổi toàn diện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành để việc giải quyết hồ sơ người có công được nhanh chóng, thuận tiện.

Chinhphu.vn

Từ khóa: người có công , tồn đọng