(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Nguyễn Xuân Hỷ (Nghệ An), năm 1994, ông Đào Ngọc Xuân được UBND phường Đông Vĩnh, TP. Vinh cấp cho 273m2 đất và nộp 3 triệu đồng. Năm 1997, gia đình ông Hỷ được UBND phường chấp thuận cho chuyển nhượng 130m2 thuộc phần đất của ông Xuân để xây dựng nhà ở.

Ông Hỷ và ông Xuân đã thỏa thuận việc chuyển nhượng, ông Hỷ đã nộp 1 triệu đồng cho UBND phường. Năm 2016, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Hỷ được chấp thuận, nhưng UBND TP. Vinh yêu cầu gia đình nộp gần 70 triệu đồng tiền sử dụng đất.

Ông Hỷ không chấp thuận yêu cầu trên với lý do, toàn bộ 273m2 đất đã được ông Xuân hoàn thành nghĩa vụ tài chính, gia đình ông Hỷ cũng đã nộp 1 triệu đồng tiền sử dụng đất, đồng thời 130m2 đất của gia đình chưa vượt hạn mức đất ở. Ông đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết thỏa đáng.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng đã có văn bản giao Chủ tịch UBND TP. Vinh kiểm tra, giải quyết nội dung đơn của công dân đúng quy định của pháp luật. Kết quả thực hiện trả lời công dân, báo cáo UBND tỉnh, Cổng TTĐT Chính phủ trước ngày 20/7/2016.

Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này khi nhận được kết quả giải quyết của cơ quan chức năng.

Chinhphu.vn